เทศบาลตำบลบึงสำโรง
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางซ่อนกลิ่น รัตนเวฬุ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
0972246745