เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กองการศึกษา

นางวรรณกร สีมาพร
นักวิชการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
0862427742

นางวรรณกร สีมาพล
นักวิชาการศึกษา
086-2427742

นางชริยา หลายทวีวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
087-4458034

นางมะลิวัลย์ ฟุ้งสวรรค์
ผู้ดูแลเด็ก
086-8684320

ว่าง ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวชนาธิป สาดแล่น
ผู้ดูแลเด็ก
061-4701127

นางสาวพรรษา วันสา
คนงานทั่วไป
091-4701127