เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

10 มี.ค. 65 174