เทศบาลตำบลบึงสำโรง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

21 มี.ค. 65 106