เทศบาลตำบลบึงสำโรง
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

1 เม.ย. 65 134