เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 1 ราคากลาง 145,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

25 พ.ค. 65 162