เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายแยกนานายเฉลิม สายน้ำ - นานายทองใบ แคนสา หมู่ที่ 1 ราคากลาง 42,100 บาท โดยวิ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

25 พ.ค. 65 168