เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ-ถนนลาดยางสายแก้งสนามนางบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 5 (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

7 ก.ค. 65 170