เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ต.บึงสำโรง เชื่อมถนนลาดยางไปบ้านคร้อ หมู่ที่ ๒ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

27 ก.ค. 65 151