เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ลงวันที่19 ก.ย.65)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

2 พ.ย. 65 200