เทศบาลตำบลบึงสำโรง
แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบึงสำโรง พ.ศ. 2566-2570

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

16 มี.ค. 66 60