เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

10 เม.ย. 66 42