เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน (13/4/60)(2)รัฐเตรียมเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรายากจน 1,200 - 1,500 บาทต่อเดือน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

20 เม.ย. 60 124