เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน (2/7/60)รัฐบาลใส่ใจปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว ย้ารับฟังความเห็นผู้ประกอบการ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

5 ก.ค. 60 140