เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

20 ส.ค. 62 150