เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรงมีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera         ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ราคากลาง 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ****รายละเอียดดังเอกสารแนบไฟล์นี้  

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

13 พ.ย. 58 167