เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา    - โครงการซื้อวัสดุลูกรัง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงสำโรง จำนวน 848.50 ลูกบาศก์เมตร เป็นราคาทั้งสิ้น 170,900.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 1. ถนนลูกรังสายบ้านหนองปรือ-หนองอ้อ 2. ถนนลูกรังสายบ้านหนองบัว-หาดไทรสูง 3. ถนนลูกรังสายบ้านหัวหนอง-บ้านหนองโน  

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

12 ม.ค. 60 126