เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกถนนลาดยาง – โรงเรียนบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกถนนลาดยาง – โรงเรียนบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4     ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 364,000.-บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

14 มี.ค. 62 129