เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการว่างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการว่างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 255,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

14 มี.ค. 62 142