เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง จะดำเนินการโครงการเกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นถนนภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1. เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านโนนอุดม ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 14,500.00 ตารางเมตร 2. เกรดปรับเกลี่ยพร้อมพร้อมบดทับแน่นถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านหนองโน ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 69.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 414.00 ตารางเมตร 3. เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นถนนสายบ้านหนองปรือ - หนองอ้อ ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 25,000.00 ตารางเมตร

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

24 ก.ย. 63 138