เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ประกาศ คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบึงสำโรงผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

20 ธ.ค. 61 125