เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ประกาศ คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

17 มี.ค. 63 117