เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ประกาศ คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 16/2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

21 ส.ค. 63 130