เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

26 ต.ค. 56 227