เทศบาลตำบลบึงสำโรง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

13 ต.ค. 58 159