เทศบาลตำบลบึงสำโรง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

13 ต.ค. 58 191