เทศบาลตำบลบึงสำโรง
แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2560-2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

28 ส.ค. 63 150