เทศบาลตำบลบึงสำโรง
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

12 พ.ย. 63 134