เทศบาลตำบลบึงสำโรง

แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

12 พ.ย. 63 197