เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

30 พ.ย. 63 181