เทศบาลตำบลบึงสำโรง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

30 เม.ย. 64 153