เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ประกาศ คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

12 พ.ค. 64 140