เทศบาลตำบลบึงสำโรง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

22 ก.ย. 64 196