เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กฎหมายที่เกี่ยวกับงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ต้น-สูง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

22 ก.ย. 64 130