เทศบาลตำบลบึงสำโรง
แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต
รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันและการทุจริตของเทศบาล ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

8 ธ.ค. 64 146