เทศบาลตำบลบึงสำโรง
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ


  ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทั่วไป
1 12
2 
12
3 
12
4 
12