เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

21 มิ.ย. 65 117